Tilgjengelighetserklæring for Kulturminnefondets søknadssenter

Alle skal ha like muligheter til å bruke soknadssenter.kulturminnefondet.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Kommunikasjonsavdelingen i Kulturminnefondet er ansvarlige for soknadssenter.kulturminnefondet.no.

Vi følger retningslinjene for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)ekstern-lenke.

Vi skal:

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi har månedlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.

Status for Kulturminnefondets søknadssenter per 01.02.2023:

 • Vi bruker i dag skanneverktøy som monitorerer kvalitetssikring, krav om universell utforming og søkemotoroptimalisering. Dette måles opp mot bransjestandard. Vi vil fremover utarbeide de feilene som er listet under.

Dette må vi rette opp:

Punktene under lister opp funksjonalitet og innhold der feiltypene inngår (WCAG 2.0-nivå/ID i parentes):

 • Mangler:
  • Tekst ikke tatt med i et ARIA-landemerke (ARIA beste praksis, ikke WCAG-krav)
  • Noen bilder/ikoner mangler alt-tekst (A)
  • Noen lenker mangler alt-tekst (A)
  • Noen skjemafelter mangler etikett (A)
 • Potensielle mangler:
  • Noen elementer har ikke tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn (AA)
  • Det er ikke alltid tydelig hvilket element som har fokus ved tastaturnavigasjon (AA)

Hva kan du gjøre hvis du ikke kan bruke deler av nettstedet?

Hvis du trenger innhold fra soknadssenter.kulturminnefondet.no som ikke er tilgjengelig for deg, kan du kontakte oss på følgende måte:

Rapportér mangler i tilgjengeligheten til nettstedet

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettstedets tilgjengelighet. Hvis du legger merke til problemer som ikke er beskrevet på denne siden, eller hvis du mener at vi ikke overholder loven, vennligst kontakt oss på post@kulturminnefondet.no for å gi oss beskjed om at problemet eksisterer.